Activiteiten

Naast haar genoemde werkzaamheden, is BizziB bezig met een Pilot "Mind Set - Mind Maintenance. Alles begint met een gedachte"

Doelstelling pilotproject in het kort

  • Het op eenvoudige en zeer snelle wijze leerachterstanden inlopen, een short cut. Het gaat om korte lijnen, directe overdracht.
  • Het aantal faalfouten terugbrengen, door speciale concentratietechnieken toe te passen.
  • Het immuunsysteem versterken d.m.v. concentratietechnieken, om zodoende een stevige basis voor gezond leven te creëren.
  • Vergroten en ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
  • Toepasbaar op alle leeftijden.

Maatschappelijke behoefte

In onze huidige maatschappij staan we voor enorme uitdagingen, waaronder de coronacrisis, onze natuur en onze infrastructuur. We zullen onze leefwijze drastisch dienen te veranderen, om onze kwaliteit van leven op deze planeet te kunnen waarborgen.

Een belangrijk aandachtsgebied is dat het concentratievermogen van de mensen in het algemeen wordt verbeterd, om de chaos waarin wij momenteel leven het hoofd te kunnen bieden.

Een veranderende denkwijze is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Dit is de motivatie om ons project te starten. En daar zijn (financiële) middelen voor nodig.

 

© Copyright 2022 BizziB. Design by VDLX
BizziB | Activiteiten Bekijk hier de diverse activiteiten die BizziB beidt Mind set, yoga, maintenance, maatschapelijke behoefte,